Adatkezelési tájékoztató

Bevezetés

Ger-Vill Tech Kft. (továbbiakban Adatkezelő) a személyes adatok kezelése során az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 rendelete (2016. április 27.) a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról szóló rendelet rendelkezéseinek és a vonatkozó törvényeknek megfelelően jár el.

Ez az adatkezelési tájékoztató összefoglalja, hogy milyen adatokat gyűjtünk, azokat miként használhatjuk fel, továbbá ismerteti az Érintett adatvédelemmel kapcsolatos adatvédelmi és jogérvényesítési lehetőségeit. Részletes szabályozás a fentiekben említett rendeletben található, így javasolt a Rendelet tanulmányozása is.

A Ger-Vill Tech Kft. vezetősége elkötelezett az ügyfelei és partnerei személyes adatainak védelmében és tiszteletben tartja ügyfelei információs önrendelkezési jogát. Mint Adatkezelő, a személyes adatokat bizalmasan kezeli, és megtesz minden olyan intézkedést, mely az adatok biztonságát garantálja.

Adatkezelő

Szolgáltató (adatkezelő) név: Ger-Vill Tech Kft.
Szolgáltató székhely / levelezési cím: 1173 Budapest, Újlak utca 7. 7/61.
Telefonszám: +3630 450 9269
E-mail cím: info@gervill.hu
Weboldal: https://gervill.hu
Cégjegyzék szám: 01-09-384390
Adószám: 29248784-2-42

Adatfeldolgozó    

Adatfeldolgozó az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség vagy bármely egyéb szerv, amely az adatkezelő nevében személyes adatokat kezel; (Rendelet  4. cikk 8.)    Az adatfeldolgozó igénybevételéhez nem kell az érintett előzetes beleegyezése, de szükséges a tájékoztatása, amit mi az adatkezelési tájékoztató “Adatfeldolgozó” bekezdés alatt aktualizálunk.

A Ger-Vill Tech Kft. a honlap fenntartásához és kezeléséhez adatfeldolgozót vesz igénybe, aki az IT szolgáltatásokat (tárhelyszolgáltatás)  biztosítja, és ennek keretében – a vele fennálló szerződés tartamáig – kezeli a honlapon megadott személyes adatokat, mely nem más, mint a személyes adatok tárolása a szerveren.    

Tárhely szolgáltató: Magyar Hosting Kft.
Cím: 1132 Budapest, Victor Hugo út 18-22.
Adószám: 23495919-2-41
tel: +361 700 2323
web: www.mhosting.hu
email: info@mhosting.hu

Kapcsolatfelvételi űrlap

A honlapon található kapcsolatfelvételi űrlap célja az online kapcsolatfelvételi lehetőség biztosítása. Az űrlapon a név, az email cím és a telefonszám megadása kötelező, amennyiben ebben a formában kíván kapcsolatba lépni velünk. Ezeket az adatokat hozzájárulás alapján kezeljük.

Sütik

Az anonim Felhasználó-azonosító (cookie vagy süti) egy olyan egyedi azonosításra, illetve profilinformációk tárolására alkalmas jelsorozat, melyet a szolgáltatók a Felhasználó számítógépére helyeznek el. Fontos tudni, hogy az ilyen jelsorozat önmagában semmilyen módon nem képes a Felhasználót azonosítani, csak a Felhasználó számítógépének felismerésére alkalmas.

Amennyiben a Felhasználó nem szeretné, hogy ilyen azonosító jel kerüljön a számítógépére, módja van a böngészőjét úgy beállítani, hogy az ne engedje meg az egyedi azonosító jel elhelyezését, ebben az esetben azonban lehetséges, hogy a Weboldalak bizonyos funkcióit nem vagy nem olyan formában éri majd el a Felhasználó, mintha engedélyezte volna az azonosítók elhelyezését.

A Ger-Vill Tech Kft honlap sütikezelése a CookieYes szolgáltatásán keresztül történik, melynek segítségével a honlaplátogató tájékoztatást kap a honlapon használt cookie-k típusáról, és lehetőséget kap elfogadni/letiltani a cookik használatát.

Más honlapokról származó beágyazott tartalmak

A honlapon elérhető bejegyzések külső forrásból származó beágyazott tartalmakat (pl. videók, képek, cikkek stb.) használhatnak. A külső forrásból származó beágyazott tartalmak pontosan úgy viselkednek, mintha meglátogattunk volna egy másik honlapot.

Ezek a webhelyek lehetséges, hogy adatot gyűjtenek a látogatókról, sütiket vagy harmadik féltől származó követőkódot használnak, figyelik a beágyazott tartalommal kapcsolatos felhasználói viselkedést, ha rendelkezünk felhasználói fiókkal és be vagyunk jelentkezve az oldalra.

Az adatkezelés jogalapja

Az adatkezelés jogalapja az Érintett hozzájárulása.

Az adatkezelés időtartama

Az Érintett kérésére történő törlésig.

Az Érintett jogai

  • Az Érintett kérelmezhet
    • tájékoztatást a személyes adatai kezeléséről,
    • helyesbítést a személyes adataiban,
    • törlést vagy zárolást (kivéve a kötelező adatkezelést)

Mint Adatkezelő a személyes adatok törlését, zárolását illetve helyesbítését haladéktalanul, de legkésőbb 30 napon belül teljesítjük, melyről az Érintettnek értesítést küldünk.  
Amennyiben a törlés, zárolás, módosítás a fenti határidőn belül nem valósul meg, az Érintett tájékoztatást kap a kérelem elutasításának indokairól.

Szerzői jogok

A szerzői jogról szóló 1999. évi LXXVI. törvény alapján szerzői jogi védelem alá esik minden, amit megalkotunk (pl. tanulmány, honlap, grafika, zenemű, film, tudományos alkotás, számítógépes program, adatbázis stb.), amennyiben az egyéni-eredeti jelleggel rendelkezik. A szerzői jog azt illeti, aki a művet megalkotta, vagyis a szerzőt.

A szerzői jogi törvény alapján a gervill.hu teljes tartalma szerzői jogi védelem alatt áll, melynek szerzője a honlap tulajdonosa: Ger-Vill Tech Kft. (1173 Budapest, Újlak utca 7. 7/61, adószám: 29248784-2-42)

Ez alapján, a honlapon található valamennyi információs anyagról tilos bármilyen formában másolatot készíteni, sokszorosítani, nyilvánosan bemutatni, részben, vagy egészben közzé tenni a szerző előzetes hozzájárulása és a forrás megjelölése nélkül. A forrás megjelölésének kattintható hivatkozásként kell az eredeti honlapra mutatnia.

Amennyiben a gervill.hu weboldalon megjelent bármilyen tartalom más magánszemély vagy jogi személyiség honlapján, vagy egyéb online felületén megjelenik, a Ger-Vill Tech Kft. másolt oldalanként 30.000 Ft/nap kötbért jogosult kiszámlázni a jogtalan felhasználó felé.

Másolt oldalnak tekinthető, amelyen a másolt tartalom a gervill.hu aloldalán található tartalommal minimum 20%, maximum 100 % bizonyítható adategyezőséget mutat.

A kötbér a jogsértés észlelésének napjától – melyről hivatalos feljegyzés készül – addig a napig kerül felszámolásra, amíg a jogtalanul felhasznált tartalom eltávolításra nem kerül.

Jelen szerzői jogi védelem a Ger-Vill Tech Kft. Adatkezelési tájékoztatójában minden látogató számára elérhető formában került rögzítésre, ami azt jelenti, hogy a jogosulatlan felhasználó a tartalom átvételével a feltételeket elfogadta.

Szerzői jogokat szabályozó jogszabályok

További információk a Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatala honlapján

Amennyiben a jelen Adatkezelési Tájékoztatóval kapcsolatosan kérdése merült fel, kérjük jelezze az info@gervill.hu email címen, vagy postai úton a levelezési címünkre.